Munkatársak

Balláné Bodai Judittanítóintézményvezető
Kissné Rácz Mária Ildikó tanítóalsós igazgatóhelyettes
Borosné Kiss Szilvia magyar nyelv és irodalom szakos tanárfelsős igazgatóhelyettes
Ábrahám Imre informatika szakos tanárrendszergazda
Ábrahámné Rákos Viktória biológia, technika szakos tanár6.b osztályfőnöke,felsős reál munkaközösség-vezető
Baloghné Németh Anitamagyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár7.b osztályfőnöke felsős humán munkaközösség-vezető
Baloghné Pénzes Anikó Róza tanító, matematika szakos tanár6.a osztályfőnöke
Balogh-Pankotai Nikolett magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanárGyed
Bíró Erikaangol és francia nyelv és irodalom szakos tanár5.b osztályfőnöke
Bodnár Éva tanító4.a osztályfőnöke
Bundáné Szabó Zsuzsánnatanító, fejlesztő pedagógus1.b osztályfőnöke
Czifráné Tóth Zsuzsanna tanító3. a
Csatári Andreatanító, angol műveltségterülettelfelsős idegen nyelvi munkaközösség-vezető
Pócsi Mariann tanító1.a
Csukásné Bernáth Krisztina tanító, dráma4.b osztályfőnöke
Debreczeniné Szolnoki Szilvia tanító4.b
Dr. Nagy Nándorné Lini Beatrix magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár8.a osztályfőnöke
Eszenyiné Galló Orsolya tanító2.o. osztályfőnöke
Fesetőné Dobó Zsuzsánna tanító3.a osztályfőnöke
Gál József István testnevelés szakos tanár5.a osztályfőnöke
Győri Imréné tanító, néptánc1.b
Győriné Percze Julianna tanító1.a osztályfőnöke
Kathiné Molnár Marianna tanító3.b osztályfőnöke
Kiss Judit tanítóGyed
Kissné Czeglédi Erikanémet nyelv szakos tanár
dr. Magyar Balázs Dávid teológus, vallástanár7. a osztályfőnöke
Nagyné Mező Eszter Csilla matematika-kémia-fizika szakos tanár
Oláhné Molnár Hajnalka tanító4.a
Orbán Istvánné ének-zene szakos tanár 5.b napközi
Pinténé Tóth Anikónémet nyelv-történelem szakos tanár8.b osztályfőnöke
Preku Erzsébet magyar nyelv- és irodalom, könyvtár szakos tanárkönyvtárvezető
Szabó Csilla biológia-testnevelés szakos tanár7.a napközi, DÖK-segítő
Szabó Judit fejlesztő pedagógus, hitoktató
Varga Judit Rózsa tanító, táncpedagógus6.b napközise, DÖK-segítő
Vargáné Fejes Anikó Katalin tanító, rajz- és vizuális kultúra3.b; alsós munkaközösség-vezető
Vargáné Hagymási Anita tanító2.o; alsós munkaközösség-vezető
Süvöltős Marianna német, magyar nyelv és irodalom szakos tanárGYED
Szabó Tünde földrajz-biológia szakos tanár5. a napközi
Tóthné Tóth Anikó kántor, tanítóGYED
Lomentné Szopkó Tünde Emese református lelkész, hit- és erkölcstan2.o óraadó
Kovácsné Kiss Tünde mérlegképes könyvelőiskolatitkár
Zágonyi Lajos mérlegképes könyvelőgazdasági vezető
Kathi Erzsébet portás, eljáró
Kissné Bodai Mária portás, eljáró
Tóth Antal karbantartó
Balogh Juditmagyar-angol szakos tanár
Ó. Szabó Andreamatematika-földrajz szakos tanártanulószoba 8.o.
Blága Csabamatematika, fizika, informatika szakos tanár
Pluhár Gáborné Szűcs Enikő református lelkész,hit-és erkölcstan iskolalelkész, hitoktató
Nyitrainé Gellén Gabriellatanító5.a napközi