Munkatársak

Balláné Bodai Judittanítóintézményvezető
Kissné Rácz Mária Ildikó tanítóalsós igazgatóhelyettes
Borosné Kiss Szilvia magyar nyelv és irodalomfelsős igazgatóhelyettes
Ábrahám Imre informatikarendszergazda, 8.b osztályfőnöke
Ábrahámné Rákos Viktória biológia, technika5.b osztályfőnöke,felsős reál munkaközösség-vezető
Baloghné Németh Anitamagyar nyelv és irodalom, történelem6.b osztályfőnöke felsős humán munkaközösség-vezető
Baloghné Pénzes Anikó Róza matematika5.a osztályfőnöke
Balogh-Pankotai Nikolett magyar nyelv és irodalom, történelemGyed
Bíró Erikaangol és francia nyelv és irodalom szakos tanárangol nyelv és irodalom
Bodnár Éva tanító3.a osztályfőnöke
Bundáné Szabó Zsuzsánnatanító, fejlesztő pedagógus4.b
Czifráné Tóth Zsuzsanna tanító2. a
Csatári Andreatanító, angol műveltségterülettelfelsős idegen nyelvi munkaközösség-vezető
Pócsi Mariann tanító4.b osztályfőnöke
Csukásné Bernáth Krisztina tanító, dráma3.b osztályfőnöke
Debreczeniné Szolnoki Szilvia tanító3.b
Dr. Nagy Nándorné Lini Beatrix magyar nyelv és irodalom, ének-zene7.a osztályfőnöke
Eszenyiné Galló Orsolya tanító1.o. osztályfőnöke
Fesetőné Dobó Zsuzsánna tanító2.a osztályfőnöke
Gál József István testnevelés
Győri Imréné tanító, néptánc6.a napközi
Győriné Percze Julianna tanító4.a
Kathiné Molnár Marianna tanító2.b osztályfőnöke
Kiss Judit tanító4.a osztályfőnöke,alsós munkaközösség-vezető
Kissné Czeglédi Erikanémet nyelv szakos tanár8.a osztályfőnöke
Magyar Balázs Dávid hit-és erköcstan6. a osztályfőnöke
Nagyné Mező Eszter Csilla matematika-kémia-fizika
Oláhné Molnár Hajnalka tanító3.a
Orbán Istvánné ének-zene6.b napközi
Pinténé Tóth Anikónémet nyelv-történelem szakos tanár7.b osztályfőnöke
Preku Erzsébet magyar nyelv- és irodalom, könyvtárkönyvtárvezető
Szabó Csilla biológia-testnevelés7.b napközi, DÖK-segítő
Szabó Judit fejlesztő pedagógus, hitoktató
Varga Judit Rózsa tanító, táncpedagógus5.b napközise, DÖK-segítő
Vargáné Fejes Anikó Katalin tanító, rajz- és vizuális kultúra2.b alsós munkaközösség-vezető
Vargáné Hagymási Anita tanító1.o
Süvöltős Marianna német, magyar nyelv és irodalomGYED
Szabó Tünde földrajz-biológia5. a napközi
Tóthné Tóth Anikó kántor, tanítóGYED, énekkar vezetése
Lomentné Szopkó Tünde Emese hit- és erkölcstan1.o.
Kovácsné Kiss Tünde mérlegképes könyvelőiskolatitkár
Zágonyi Lajos mérlegképes könyvelőgazdasági vezető
Kathi Erzsébet portás, eljáró
Kissné Bodai Mária portás, eljáró
Tóth Antal karbantartó
Balogh Juditmagyar-angoltanár, tanulószoba
Ó. Szabó Andreamatematika-földrajztanár, napközi 7.a
Blága CsabaMatematika, fizika, informatika szakos tanárMatematika 7a,7b, napközi 7b
Pluhár Gáborné Szűcs Enikőhittan - lelkésziskolalelkész, hitoktató