„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” (Luther Márton)
Minden, amit tehetünk, Istentől kapott lehetőség, ajándék. Ezért minden napunknak értelme van. Minden cselekedetünk hordozhat reménységet, mutathat Istenre. Ne feledjük ezt a hétköznapok lépései, feladatai között!

Összes

Emelt szintű informatika

-

HÁZASSÁG HETE - Reggeli csendességek

 

2018. február 13. kedd

 

„Akkor jelent meg a róka.

- Jó napot! - mondta a róka.

- Jó napot! - felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.

- Itt vagyok az almafa alatt - mondta a hang.

- Ki vagy? - kérdezte a kis herceg. - Csinosnak csinos vagy...

- Én vagyok a róka - mondta a róka.

- Gyere, játsszál velem - javasolta a kis herceg. - Olyan szomorú vagyok...

- Nem játszhatom veled - mondta a róka. - Nem vagyok megszelídítve.

- Ó, bocsánat! - mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette: - Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?

- Te nem vagy idevalósi - mondta a róka. - Mit keresel?

- Az embereket keresem - mondta a kis herceg. - Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?

- Az embereknek - mondta a róka - puskájuk van, és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen! Azon fölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel?

- Nem - mondta a kis herceg. - Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?

- Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka. - Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.

- Kapcsolatokat teremteni?

- Úgy bizony - mondta a róka. - Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...”

 

Keressetek választ a következő kérdésekre!

Mit keresett a kis herceg?

Szerintetek könnyű barátokat találni?

Mit jelent a róka szerint az, hogy „megszelídíteni”?

 

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk! Köszönjük Neked azokat az embereket, akik szeretnek minket. Kérünk, segíts nekünk jó barátokat találni! Ámen

 

2018. február 14. szerda

 

„- Semmi sem tökéletes - sóhajtott a róka. De aztán visszatért a gondolatára: - Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg énrám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik; és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak! Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását...

A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget.

- Légy szíves, szelídíts meg! - mondta.

- Kész örömest - mondta a kis herceg -, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem!

- Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít - mondta a róka. - Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.

- Jó, jó, de hogyan? - kérdezte a kis herceg.

- Sok-sok türelem kell hozzá - felelte a róka. - Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz...”

 

Keressetek választ a következő kérdésekre!

„Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem” – mit jelenthez ez a mondat?

Mi kell ahhoz, hogy egy barátság kialakuljon?

 

Imádkozzunk!

Istenünk! Köszönjük, hogy vannak emberek, akik napról napra széppé teszik az életünket. Kérünk, segíts, hogy egyre jobban megismerjük őket és türelmesek legyünk hozzájuk! Ámen

 

2018. február 15. csütörtök

 

„A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat.

- Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz - mondta nekik. - Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz- meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon.

A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta:

- Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám.”

 

 

Keressetek választ a következő kérdésekre!

Miben különbözik a kis herceg rózsája a többi rózsától?

Gondold át magadban: Ki az, vagy kik azok, akik számodra mindenkinél különlegesebbek?

 

 

Imádkozzunk!

Urunk, Istenünk! Köszönjük Neked, hogy mindannyian különlegesek vagyunk számodra. Nagyon jó érzés olyan társat találni, akiről úgy érezzük, mindennél többet ér nekünk. Segíts nekünk ilyen barátra lelni! Segíts, hogy oda tudjunk figyelni és tudjunk vigyázni azokra, akiket szeretünk! Ámen

 

 

 

 

 

 

2018. február 16. péntek

 

 

„Azzal visszament a rókához.

- Isten veled - mondta.

- Isten veled - mondta a róka. - Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

- Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.

- Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...

- Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.”

 

Keressetek választ a következő kérdésekre!

Mi volt a róka titka? Mit jelenthet ez a titok?

Gondold át: Szerinted elég időt szánsz azokra, akiket szeretsz?

Van valaki, akiért te felelősnek érzed magad?

 

Imádkozzunk!

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy ránk bízol embereket, akiket mi segíthetünk, mi vidíthatunk fel, mi szerethetjük őket. Kérünk, áldd meg a családunkat, hogy tudjuk szeretni egymást! Ámen

 

 

 

(Az idézetek Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című művének 21. fejezétből valók.)

 

 

Házasság hete

2018. február 11-18.

„Éltető sodrásban

Mi is a Házasság hete?

 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

A Házasság Hete Szervezőbizottsága

 

További információk: www.házassághete.hu

adventikep

 

 

„Isten tenyerén”

 

Az elsősök és iskolánk új tanulóinak fogadalomtétele

 2017.november 12.

 

 

            Iskolánk nyolcadikos tanulói kézen fogva vezették a templomba a kis elsősöket november 12-én. Kedves szavakkal köszöntötték őket abból az alkalomból, hogy megfogadták, megígérték, Isten segítségével törekedni fognak arra, hogy szófogadó, jó tanulók legyenek.

         Az elsősök kézmozdulatokkal kísért énekei bemutatták, mi mindenre használhatjuk kezünket: számolás, alkotás, imádság, egymás segítése…  A két megfestett védelmező kéz emlékeztetett minket Isten tenyerére, aki vigyáz ránk, tenyerén hordoz minket az iskolában, szülőként és egész életünkben. A gyermekek örömmel tűzték fel saját képeiket a nagy tenyerekre.

         Isten gazdag áldását kívánjuk az elsősökre, szüleikre, a tanító nénikre és azokra a tanulókra, akik velük együtt fogadalmat tettek!

 

 

 

Gaál Éva: Az igazi szeretet

 

A szeretet teli bögre,

belefér a két kezedbe.
A szeretet fürge labda,
visszadobja, aki kapja.
A szeretet meleg kesztyű,
simogató, ezerszínű.
A szeretet virág kelyhe,
kis méhecske lakik benne.
A szeretet égi madár,
fészekrakó helyekre vár.
A szeretet szivárványhíd,
íve hajlik szívtől-szívig.

A fogadalomtételről készült képek megtekinthetőek a Galériában!

Reformáció 500- vetélkedő

2017. október 26.

 

hit1

hit2

hit3

A reformáció 500. születésnapja iskolánkban

 

Idén ősszel iskolánk életében is lépésről lépésre találkozhatunk az üzenettel: 500 éves a reformáció. Mit is jelent ez? A reformáció visszaalakítást jelent: visszatérni az eredeti mintához, formához, ahhoz, amit Isten tervezett számunkra. Erről szólnak a reggeli áhítatok, amelyeken átgondoljuk a reformáció alapvető tanításait. A gyermekek hétről hétre kapnak egy-egy feladatot osztályonként. Kiszínezték Luther jelképét, a Luther rózsát, ill. református templomaink meghatározó szimbólumait. Készíthetnek templom-makettet, a 4-6. osztályosok pedig részt vesznek a reformációi vetélkedőn. Egyik hétfői áhítat után egy nagy 500-as számot formáltunk a templom és az iskola között – mi magunk voltunk az élőkép részesei. Átéltük, hogy az 500-as számnak, az ünnepnek, és Krisztus egyházának részesei, alkotói vagyunk mi magunk is. Szeretnénk, ha igaz lenne ránk az egyházat bemutató konfirmációi kérdésre megfogalmazott válasz: „annak én is élő tagja vagyok és örökre az is maradok”.

 

 

Nagyheti csendesnap iskolánkban

 

   Az idei Nagyhét első reggelén az emmausi tanítványok története irányította gondolatainkat az értünk szenvedést vállaló, és feltámadt Jézus Krisztus felé. Jó volt hallani a történetet a 6.b osztálytól, s közben erősödő hittel énekelni: „Velem vándorol utamon Jézus…”. Ő az, aki minden utunkon mellettünk jön, gyerekként és felnőttként. Jó hozzá tartozni akkor is, amikor segítségre szorulunk, és akkor is, amikor segíteni tudunk másokon. Erre mutatott rá számunkra a délutáni csendesnap.

   Vendégeink a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai és egyik önkéntese voltak. Vad Lilla, az önkéntes programok koordinátora kérdésekkel és elgondolkodtató rajzokkal segített megérteni, milyen érzés segíteni, mi kell ahhoz, hogy szívesen és helyénvaló módon segítsünk. Megdöbbentettek bennünket egy középiskolás korú fiatalember szavai, aki arról beszélt, hogyan fogadott el segítséget súlyos betegségében, és hogyan tud ő maga is tenni másokért.

   Balogh Barnabás, a szeretetszolgálat lelkész-igazgatója szintén a diákokkal beszélgetve gyűjtött példákat arra, hogyan takarékoskodhatunk, és hogyan segíthetünk, hogyan sáfárkodhatunk jól a ránk bízott dolgokkal. Ezután a szeretetszolgálat konkrét tevékenységeiről hallhattunk és láthattunk fotókat. Érdekes volt végiggondolni, hogy milyen sokféle területen lehet jó szívvel, az érintettek számára valódi segítségként tenni vagy adni valamit. Isten szeretete képes olyan lelkületet formálni bennünk, amellyel mi is bekapcsolódhatunk az adakozók, segítők sorába, és imádságban gondolhatunk a szűkös körülmények között nevelkedő gyermekekre, a betegekre, a magányosokra, az idősekre, a gondokkal küzdő családokra.

   Szeretnénk az iskolában ránk bízott gyermekeknek segíteni abban, hogy megbecsüljék mindazt, amiben nekik részük lehet, anyagiakban és lelkiekben egyaránt. Reméljük, a jó példák az ő gondolkodásukat, hozzáállásukat is együttérzővé és ötletessé formálják a szeretet gyakorlásában.

 

adv1

adv2

 

„Mi vagyunk az agyag, Te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian”.

(Ézsaiás 64,7)

 

E1

 

  Különleges élményben lehetett részük az alsó tagozatosoknak november 11-én délután. Gál Győri Márta vendégünk gitárkíséretével vidáman énekeltünk. Ezután megtudhattuk, milyen kalandos útja volt a közöttünk szóló gitárnak. A gitár azután is szólt és szolgált, miután törött állapotából újra összerakták! Mi is ilyen értékesek vagyunk Isten számára, még töredékes, elesett állapotunkban is.

  A templom közepén egy dobogón valami szokatlan dolog állt: egy fazekaskorong. Gál Álmos fazekas kézműves egy agyagrögről mesélt nekünk, aki saját álma szerint legszívesebben karcsú, elegáns padlóváza lett volna. A fazekasnak azonban más volt vele a terve. Forgott  a korong, s szemünk előtt készült el két kis tálka, s egy öblös váza. Mindezt összeillesztve kitalálhattuk, mi lehet ebből a további mázolás, égetés, díszítés után. Álmos bácsi elhozott egy kész alkotást is, ami ugyanilyen alapból indult. Egy kedves barna mackót leplezett le, leemelve róla színes kendőjét.

  Jó volt együtt figyelni arra, hogy két ember azzal szolgált nekünk, amiben igazán tehetségesek. Gyermekeink és mi magunk is Isten kezében válhatunk Őt szolgáló és boldog teremtményekké.

 

e2

 

e3

 

„A reformáció és Hajdúböszörmény”

 

  A felsősök iskolai csendesnapja idén a helyi levéltár, az önkormányzat és az egyházközség közös szervezésében valósult meg. A diákokat és a megjelent érdeklődőket köszöntötte Kiss Attila, a város polgármestere és Szendiné Dr. Orvos Erzsébet, a megyei levéltár igazgatója.

  Szekeres Gyula múzeumigazgató „A Bocskai téri református templom építéstörténete” címmel tartott előadást. A különböző alaprajzok összehasonlításával követhettük, miként változott, bővült és szépült templomunk az évszázadok során. Varjasi Imre fióklevéltár-vezető bemutatta iskolánk névadója, Baltazár Dezső református püspök pályaképét, életútját. Érdekes volt látni a fényképet a testvéreivel együtt szeretetben nevelkedő, tanuló és zenélő későbbi lelkipásztorról. Megtudhattuk, hogy nagyon fontosnak tartotta az oktatás fejlesztését, s hogy szolgált a fronton a katonák között is. Felemelő pillanat volt, amikor Baltazár Dezső unokáját köszönthettük templomunkban. Végül Lomentné Szopkó Tünde, gyülekezetünk lelkipásztora vezetett vissza bennünket Luther korába. A reformátor életútját, a reformáció kezdeteit rajzokkal illusztrálva ismerhettük meg és gondolhattuk újra.

  Az utolsó előadást a Luther szülővárosában, Eislebenben lévő templombelső képe zárta. A templom belsejében egy forrás buzog fel. E forrás kifejező szimbóluma Luther törekvésének: az egyház megújításának alapja csak a tiszta forráshoz, a Szentíráshoz való ragaszkodás lehet. Imádkozzunk azért, hogy újra és újra visszataláljunk ehhez a forráshoz mi is, a felnőtt élet küszöbe felé tartó felsőseink pedig megismerjék és éltető erőnek tartsák Isten Igéjét!

 

e4

 

e6

 

Teremtés hete

2016. szeptember 27-30.

madár

 

A teremtés hete idén a „Madarak hete” címet kapta.

A gyermekek reggelenként az első tanítási óra elején olyan madarakról hallhattak, amelyek a Bibliában is szerepelnek, és említésük valamilyen tanulságot hordoz számunkra. Ízelítőként: a szeptember 27-én, kedden felolvasott reggeli csendesség a felsős osztályokban a következő volt.

 

Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet. (Ézsaiás, 31,5)

 

„Egy reggel nem a szokásos rigófüttyöt hallottam az udvaron felcsendülni, hanem valami ijesztő, hangos csettegést, mely nem akart abbamaradni. Ki kellett mennem az erkélyre, s akkor láttam meg, hogy egy fiókáját védő madár próbálta elűzni a macskát fészke közeléből. Repdesett körülötte, majdnem nekiment. Párja is beállt a „harcba”, s ketten együtt végre megmentették a kiesett fiókát az életveszélytől. Ha egy madár így tud oltalmazni…”

 

Imádkozzunk:

Mennyei Atyánk!

Köszönjük, hogy mindannyian annyira fontosak vagyunk neked, mint a madárnak a fiókája. Sok-sok alkotásod seregének, minden élőnek Ura vagy. Mindent megteszel azért, hogy védelmezz bennünket. Teremtményeid, gyermekeid vagyunk, akiket nagyon szeretsz. Segíts, hogy soha ne felejtsük ezt el! Ámen

 

A hét folyamán a gyermekek osztályonként kaptak feladatlapokat. Ezek megoldásait egy levelezős verseny formájában dobhatták be a hirdetőn elhelyezett fa odvába. A legaktívabb osztályok végül jutalomban részesültek.

 

A reggeli csendességek és a versenyfeladatok is elgondolkoztattak bennünket azon, hogy milyen nagy ajándék és csoda számunkra a teremtett világ, mindaz, ami közvetlenül körülvesz bennünket. Szeretnénk rá gyermekeinkkel, tanulóinkkal együtt vigyázni!

 

Pluhár Gáborné

Bibliai barangolások

 

„Légy csendben és várj az Úrra!” (Zsolt. 37,7a)

 

Az iskolai csendes napok azt a cél szolgálják, hogy egy kicsit megálljunk a rohanó, tanulással, feladatokkal, megmérettetésekkel tűzdelt hétköznapok után, és elgondolkodjunk, energiát gyűjtsünk, új lendületet kapjunk a folytatáshoz. 

 Ennek szellemében 2015. szeptember 21-én hétfőn a Baltazár iskola felsős tagozatos diákjai egy nagyon különleges, interaktív előadás keretében kaphattak egy átfogó, mély betekintést az Ószövetség történeteibe. A Bocskai téri templomba meghívott előadónk,       Kovács Balázs Bibliai barangolások címmel 4*45 percben mutatta be az Ószövetség fő könyveit, a kiegészítő történeteket és a prédikációkat, mindezt új köntösbe bújtatva. A szemléltetés több módszerével arra törekedett, hogy ez alatt az idő alatt minél több információt rögzítsenek a gyerekek. Segítette ezt a projektoros kivetítés térképekkel, képekkel, képrejtvényekkel. Minden fontos eseményhez egy-egy mozdulatot is társítottak. Ennek eredményeként az előadás végére bizonyítást is nyert a mottójuk: megtanítani a Bibliát három percben. Szűk két perc alatt sikerült diákjainknak a kulcsszavakat és velük együtt a mozdulatsorokat is visszaadni, bemutatni. A figyelem fenntartását szolgálta az is, hogy a jelen lévő osztályokat két csoportra osztotta, akik a délelőtt folyamán folyamatosan versengtek egymással az információk elsajátításában.

Ez a pár óra is megmutatta számunkra, hogy fontos az elcsendesedés, az önmagunkra, társainkra való odafigyelés, hogy keresztyén szellemben, nyugodt körülmények között, minőségi időt tölthessünk személyes lelki növekedésünk elősegítésére, a hit erejének megtapasztalására.

Balogh-Pankotai Nikolett

 

2015. szeptember 21-én, a hétfői napunk nagyon jó hangulatban telt, ugyanis az 1-4. órában Bibliai barangoláson vettünk részt a templomban csendesnap keretében.

Ez idő alatt nagyon sok információt tudhattunk meg az Ószövetségről. Játékosan mélyítettük el tudásunkat. Különböző jelekkel tanultuk meg az Ószövetség történéseit. Versenyeztünk és a nyertes osztályok egy hét felelésmentességet kaptak.

Szerintem valamennyiünk nagyon élvezte ezt az interaktív, tartalmas, játékos előadást és remélem lesz még alkalmunk részt venni ilyen alkalmon.

 

                                                                            Varga Réka 8.a osztályos tanuló

 

Az alkalomról készült képek megtekinthetőek a Galéria menüpont alatt!